1. oppression

name scores time favorite weapon version
1. szaumix 16861 5:53 neonation v0.19
2. saliva 15941 7:26 neonation v0.19
3. bartf 15858 5:31 neonation v0.19
4. somebody 15756 6:18 igniter v0.19
5. hawk 15632 6:30 neonation v0.19
6. avion aris 15472 5:18 igniter v0.19
7. nikron 15385 6:06 neonation v0.19
8. spencer 15184 6:07 igniter v0.19
9. guy 14505 6:31 neonation v0.19
10. alphard 14188 6:05 berserk rockets v0.19
11. trevor 13535 5:47 igniter v0.19
12. cccy 13348 6:11 sniper rifle v0.19
13. d e m o n 12604 5:20 igniter v0.19
14. grey 12500 4:17 shotgun v0.19
15. sashok 12303 5:14 igniter v0.19
16. dan0s 12120 5:12 machine gun v0.19
17. fr3styl 11734 5:12 berserk rockets v0.19
18. slayt 11635 5:05 berserk rockets v0.19
19. ja 11570 5:01 igniter v0.19
20. djud 11377 5:09 berserk rockets v0.19
21. dragondarkflame 11317 4:55 igniter v0.19
22. kelvin 11168 4:50 machine gun v0.19
23. 911joe 10929 4:52 igniter v0.19
24. bob 10694 5:02 igniter v0.19
25. kurman 9940 4:24 igniter v0.19
26. ndm 9856 4:58 shotgun v0.19
27. zhenya 9700 4:53 plasma rifle v0.19
28. mass 9680 4:26 igniter v0.19
29. orkin 9666 4:43 flamethrower v0.19
30. marius 9632 4:56 igniter v0.19
31. raf 9579 5:02 igniter v0.19
32. ravrik soul 9564 5:03 igniter v0.19
33. razoresp 9527 4:18 berserk rockets v0.19
34. doom2 9307 4:11 igniter v0.19
35. jkdsgjksdjg 9207 4:24 berserk rockets v0.19
36. tod 9152 4:42 minigun v0.19
37. freeman27 9143 5:02 igniter v0.19
38. seba 9081 4:51 neonation v0.19
39. wasser1hp 8948 5:04 plasma rifle v0.19
40. aviad 8824 4:34 sniper rifle v0.19
41. luca 8819 4:41 plasma rifle v0.19
42. bartex 8771 4:44 minigun v0.19
43. bartek525 8702 4:26 igniter v0.19
44. bartek525 8702 4:26 igniter v0.19
45. sergant 8681 4:14 shotgun v0.19
46. formatcevt 8576 5:03 berserk rockets v0.19
47. vivace12pl 8493 4:25 machine gun v0.19
48. neromancy 8464 4:30 plasma rifle v0.19
49. defr 8452 4:38 rocket launcher v0.19
50. robert 8435 4:39 igniter v0.19
51. moishi 8432 4:20 minigun v0.19
52. slavka 8425 4:26 berserk rockets v0.19
53. witalik 8425 4:49 plasma rifle v0.19
54. ddx 8398 4:24 igniter v0.19
55. nir 8390 4:32 igniter v0.19
56. undead 8389 4:49 minigun v0.19
57. booop 8365 4:20 berserk rockets v0.19
58. crocblanc 8358 4:39 berserk rockets v0.19
59. eetsthecow 8321 4:25 machine gun v0.19
60. afi 8275 4:15 minigun v0.19
61. madjahead 8273 4:40 machine gun v0.19
62. blade 8261 4:53 igniter v0.19
63. 1hp 8197 3:52 berserk rockets v0.19
64. hyhbg 8194 4:19 berserk rockets v0.19
65. murixon 8174 4:35 igniter v0.19
66. gaen 8149 4:54 minigun v0.19
67. lotoks 8117 3:56 igniter v0.19
68. zlo 8116 4:33 minigun v0.19
69. pshemek xd 8087 3:57 minigun v0.19
70. suchenz ((( 8069 4:38 plasma gun v0.19
71. alavi 8063 4:10 berserk rockets v0.19
72. golden 8057 4:27 igniter v0.19
73. kaiserbolt 8057 4:11 plasma gun v0.19
74. arpys 8052 4:18 igniter v0.19
75. pos 8019 4:24 machine gun v0.19
76. samir 8006 4:31 igniter v0.19
77. wopper 7993 3:59 berserk rockets v0.19
78. egor 7983 4:21 minigun v0.19
79. nechin 7976 4:34 igniter v0.19
80. painmaker 7857 4:32 igniter v0.19
81. drow 7839 4:32 machine gun v0.19
82. paja 7817 4:28 shotgun v0.19
83. suchenzad 7767 4:34 igniter v0.19
84. jung gi 7724 4:00 plasma rifle v0.19
85. spam 7696 4:09 igniter v0.19
86. name 7673 4:40 igniter v0.19
87. adam 7606 4:19 berserk rockets v0.19
88. venca 7527 4:38 igniter v0.19
89. megaterik 7523 4:40 plasma rifle v0.19
90. vecna 7521 4:05 berserk rockets v0.19
91. unnamelmx 7521 4:29 igniter v0.19
92. ron 7510 4:03 igniter v0.19
93. nihohit 7507 4:22 minigun v0.19
94. werton 7492 4:23 plasma rifle v0.19
95. alex 7482 4:25 minigun v0.19
96. exhibit 7480 4:35 berserk rockets v0.19
97. luebo 7475 3:54 igniter v0.19
98. samuel 7461 3:59 berserk rockets v0.19
99. slepoy 7434 4:39 igniter v0.19
100. alfran 7433 4:26 igniter v0.19
101. manslon 7427 4:50 rocket launcher v0.19
102. senya 7409 3:45 igniter v0.19
103. nitrofox 7408 4:29 flamethrower v0.19
104. mic 7395 4:42 igniter v0.19
105. max 7380 4:22 plasma gun v0.19
106. emi 7378 4:04 machine gun v0.19
107. unnamedllkljlk 7370 4:24 minigun v0.19
108. shadeg 7370 4:07 sniper rifle v0.19
109. sigmarho 7359 4:51 igniter v0.19
110. daeamon 7353 3:33 sniper rifle v0.19
111. kaper 7319 4:18 machine gun v0.19
112. truster 7299 3:52 shotgun v0.19
113. gupiasik 7260 3:43 minigun v0.19
114. qpyntuk 7254 3:48 igniter v0.19
115. undertaker 7253 4:17 minigun v0.19
116. 01 7250 4:12 flamethrower v0.19
117. fantazmat 7242 4:45 minigun v0.19
118. rick ross boss 7228 4:17 minigun v0.19
119. wilku 7192 4:20 machine gun v0.19
120. peter 7191 4:27 plasma rifle v0.19
121. peter 7191 4:27 plasma rifle v0.19
122. alec 7186 4:34 minigun v0.19
123. jura 7185 4:08 berserk rockets v0.19
124. kua 7162 4:20 berserk rockets v0.19
125. virus777nod 7161 4:08 machine gun v0.19
126. sgtrumpel 7125 4:18 igniter v0.19
127. nereal 7122 3:54 igniter v0.19
128. nereal 7122 3:54 igniter v0.19
129. leon 7106 4:30 machine gun v0.19
130. leonard 7102 3:59 sniper rifle v0.19
131. suchenzedsdsdc 7100 4:45 machine gun v0.19
132. unnamedxo 7098 4:23 minigun v0.19
133. zach 7092 4:21 machine gun v0.19
134. zach 7092 4:21 machine gun v0.19
135. desync 7089 4:10 igniter v0.19
136. trickxster 7068 4:08 igniter v0.19
137. shes 7064 4:38 flamethrower v0.19
138. yoblah 7060 4:28 igniter v0.19
139. patryk czerlonk 7041 4:12 igniter v0.19
140. ittboy 7040 4:23 rocket launcher v0.19
141. d3zmodos 7040 3:48 minigun v0.19
142. electric man 7038 4:39 igniter v0.19
143. bbq 7023 4:22 minigun v0.19
144. esio 6954 3:42 berserk rockets v0.19
145. esio 6954 3:42 berserk rockets v0.19
146. esio 6954 3:42 berserk rockets v0.19
147. mlcactus 6952 4:20 flamethrower v0.19
148. fenixtl 6918 4:21 rocket launcher v0.19
149. danik 6897 4:15 plasma rifle v0.19
150. anoobis 6892 4:13 plasma rifle v0.19
151. angle 6885 4:32 berserk rockets v0.19
152. artek 6835 4:39 rocket launcher v0.19
153. ghullskin 6827 4:13 minigun v0.19
154. m0rg0t 6768 3:46 machine gun v0.19
155. cheatter 6755 4:53 rocket launcher v0.19
156. ruben 6739 4:09 minigun v0.19
157. hl 6650 4:10 berserk rockets v0.19
158. pewpew 6650 4:09 rocket launcher v0.19
159. 0 6648 4:25 machine gun v0.19
160. glinomes type b 6629 4:22 machine gun v0.19
161. sosa 6627 4:13 plasma rifle v0.19
162. eyeless 6614 4:33 plasma gun v0.19
163. zakery clark 6591 4:30 plasma rifle v0.19
164. georgsius 6584 4:24 flamethrower v0.19
165. sydek 6581 4:22 minigun v0.19
166. hjl 6535 4:25 minigun v0.19
167. unnameds 6524 4:09 plasma gun v0.19
168. unnamed((%(a 6512 4:21 rocket launcher v0.19
169. cb 6500 4:35 igniter v0.19
170. merogmer 6468 4:20 flamethrower v0.19
171. max3 6443 3:50 plasma gun v0.19
172. pawel 6436 4:19 rocket launcher v0.19
173. lighterrice 6419 4:20 igniter v0.19
174. hobagos 6419 3:41 igniter v0.19
175. centur 6397 4:26 minigun v0.19
176. dei 6362 3:25 igniter v0.19
177. meteor 6333 4:22 igniter v0.19
178. ar7ur 6327 4:05 flamethrower v0.19
179. stefan 6319 4:31 igniter v0.19
180. shu 6295 4:05 berserk rockets v0.19
181. weakwilled 6287 4:10 minigun v0.19
182. alan 6256 4:35 minigun v0.19
183. alan 6256 4:35 minigun v0.19
184. maxach 6226 4:04 sniper rifle v0.19
185. sephiroth 6225 4:19 machine gun v0.19
186. unnamed" ((jh(g 6223 4:19 rocket launcher v0.19
187. suchenzy7gyfgtf 6209 4:15 flamethrower v0.19
188. musiek 6194 4:10 machine gun v0.19
189. usunita gra 6154 3:48 plasma rifle v0.19
190. usunita gra 6154 3:48 plasma rifle v0.19
191. gasy 6132 4:09 igniter v0.19
192. wieper 6117 4:23 sniper rifle v0.19
193. snake 6107 3:55 igniter v0.19
194. rhombus 6066 4:16 sniper rifle v0.19
195. jonny 6064 3:20 machine gun v0.19
196. jerry 6061 4:16 minigun v0.19
197. corpsinhere 6057 3:49 berserk rockets v0.19
198. skree 6052 3:37 minigun v0.19
199. pandac 5958 4:22 sniper rifle v0.19
200. povelitel zla 5933 3:41 machine gun v0.19
201. zero 5931 4:18 machine gun v0.19
202. z 5915 3:50 rocket launcher v0.19
203. kacper 5862 4:15 flamethrower v0.19
204. ethan 5835 4:09 machine gun v0.19
205. ktall 5830 3:45 shotgun v0.19
206. x 5822 3:27 berserk rockets v0.19
207. bibu 5786 3:43 plasma gun v0.19
208. xavi 5785 4:09 machine gun v0.19
209. hellgod 5771 3:45 shotgun v0.19
210. spider 5614 3:46 igniter v0.19
211. adam gm zuromin 5584 4:23 flamethrower v0.19
212. joker 5495 4:27 machine gun v0.19
213. pavel 5122 3:25 flamethrower v0.19
214. kevinay[[ 4988 2:58 machine gun v0.19
215. hamond 4959 3:20 flamethrower v0.19
216. ueah 4920 3:45 flamethrower v0.19
217. ciriuswhite 4902 3:43 minigun v0.19
218. jul 4894 3:34 machine gun v0.19
219. dima 4819 3:21 machine gun v0.19
220. azzkab 4806 3:46 rocket launcher v0.19
221. kuzmich 4773 3:41 minigun v0.19
222. ahmad 4752 2:43 shotgun v0.19
223. god of blood 4746 3:38 igniter v0.19
224. soshial 4697 3:24 plasma gun v0.19
225. v 4675 4:06 machine gun v0.19
226. danixelq 4669 3:25 plasma rifle v0.19
227. alan 4618 3:22 sniper rifle v0.19
228. monocyte 4617 3:32 rocket launcher v0.19
229. ofek 4579 3:10 flamethrower v0.19
230. joegreen 4578 3:25 plasma rifle v0.19
231. pat 4567 3:38 flamethrower v0.19
232. beetle 4553 3:19 rocket launcher v0.19
233. revd jeka 4507 2:58 minigun v0.19
234. wolfie513 4487 2:52 machine gun v0.19
235. suchenzsa 4486 2:46 shotgun v0.19
236. suchen 4481 3:25 flamethrower v0.19
237. lillefyr 4475 2:56 berserk rockets v0.19
238. arthas 4473 3:30 plasma gun v0.19
239. astaroth 4467 3:26 machine gun v0.19
240. tomasz 4441 3:34 shotgun v0.19
241. eevgeni 4433 3:46 berserk rockets v0.19
242. kamil 4429 3:29 shotgun v0.19
243. god 4420 3:18 plasma gun v0.19
244. zelek 4408 3:53 minigun v0.19
245. eliot 4392 3:24 plasma rifle v0.19
246. my38k 4375 2:58 igniter v0.19
247. lucas 4371 3:28 berserk rockets v0.19
248. user 4292 3:03 igniter v0.19
249. jonn 4257 3:25 igniter v0.19
250. tomek 4234 3:40 minigun v0.19
251. jajko 4227 3:25 flamethrower v0.19
252. jara 4225 3:04 machine gun v0.19
253. szymon 4204 3:28 flamethrower v0.19
254. lemix 4176 2:58 plasma gun v0.19
255. deksio 4175 3:20 plasma rifle v0.19
256. lars 4131 3:24 igniter v0.19
257. tasko 4079 3:19 machine gun v0.19
258. alexxx 4062 3:21 machine gun v0.19
259. pies 4059 3:41 plasma rifle v0.19
260. magnum 4042 3:25 machine gun v0.19
261. dmitry 4012 3:25 machine gun v0.19
262. mariusz 3999 2:36 plasma gun v0.19
263. unname 3989 3:23 berserk rockets v0.19
264. capman 3983 3:42 plasma rifle v0.19
265. baton 3981 3:04 igniter v0.19
266. unnamed(as jkdf 3975 3:21 minigun v0.19
267. tomoya 3974 3:21 flamethrower v0.19
268. tuk 3959 3:01 machine gun v0.19
269. pignoufking 3951 2:50 shotgun v0.19
270. denis 3932 3:40 shotgun v0.19
271. tem 3892 2:34 minigun v0.19
272. 3870 3:19 plasma gun v0.19
273. sergey 3844 3:01 rocket launcher v0.19
274. copterlp 3826 3:16 flamethrower v0.19
275. killer 3826 3:06 rocket launcher v0.19
276. lex 3744 2:33 minigun v0.19
277. rafal 3743 2:32 machine gun v0.19
278. silent 3741 3:23 minigun v0.19
279. likantrop 3734 2:39 minigun v0.19
280. saviran 3724 3:12 machine gun v0.19
281. mcl 3717 2:48 shotgun v0.19
282. arlekin 3641 2:48 rocket launcher v0.19
283. dubbermanio 3638 2:21 shotgun v0.19
284. suchenz [ 3623 3:14 plasma gun v0.19
285. bayonet 3618 3:17 igniter v0.19
286. unnamed(( 3605 2:48 machine gun v0.19
287. kramso 3555 2:48 plasma gun v0.19
288. suchenzplui 3533 3:19 plasma rifle v0.19
289. qwerty 3528 2:55 shotgun v0.19
290. the st john 3526 2:36 plasma gun v0.19
291. bloodsoul 3514 2:37 shotgun v0.19
292. wies 3501 3:19 machine gun v0.19
293. mateusz 3490 2:54 plasma gun v0.19
294. desu 3487 2:23 machine gun v0.19
295. nike 3484 2:30 shotgun v0.19
296. jafhar 3477 2:15 machine gun v0.19
297. lxw 3460 2:41 plasma gun v0.19
298. tadej 3458 2:37 machine gun v0.19
299. gallagher 3415 2:41 plasma gun v0.19
300. dipus 3396 2:38 plasma rifle v0.19
301. beggar 3382 2:20 machine gun v0.19
302. koztyan 3304 2:30 shotgun v0.19
303. s 3297 2:33 plasma gun v0.19
304. hondurazian 3194 3:01 flamethrower v0.19
305. baca 3155 2:15 plasma gun v0.19
306. unnamed(((%% 3046 2:58 minigun v0.19
307. yeen 2952 3:34 minigun v0.19
308. montex 2917 2:57 plasma gun v0.19
309. b2pa3a 2495 2:06 plasma gun v0.19
310. dawid 2493 2:25 flamethrower v0.19
311. mihalcempura 2462 2:24 rocket launcher v0.19
312. asdf 2457 2:10 machine gun v0.19
313. savethepoppers 2450 2:16 plasma gun v0.19
314. mrwrite 2414 2:03 shotgun v0.19
315. arti 2406 2:17 machine gun v0.19
316. crisis 2406 2:07 flamethrower v0.19
317. moty 2360 2:04 machine gun v0.19
318. julek 2358 2:26 minigun v0.19
319. pog123 2357 2:19 machine gun v0.19
320. zigzag 2348 1:56 machine gun v0.19
321. katsuo 2347 2:01 plasma gun v0.19
322. katsuo 2347 2:01 plasma gun v0.19
323. korell 2330 2:09 minigun v0.19
324. augabuga 2312 2:10 machine gun v0.19
325. martin 2309 2:19 machine gun v0.19
326. void 2300 2:01 machine gun v0.19
327. korvin 2291 2:26 igniter v0.19
328. artful 2282 1:59 plasma gun v0.19
329. paulina 2226 2:06 machine gun v0.19
330. cool 2213 1:56 shotgun v0.19
331. suchenzfrghfghf 2188 1:37 plasma gun v0.19
332. chaos 2154 1:54 machine gun v0.19
333. nate 2145 2:03 machine gun v0.19
334. bloodjek 2120 1:57 plasma gun v0.19
335. seba adam 2115 2:05 machine gun v0.19
336. maciej 2114 1:59 shotgun v0.19
337. damian bolt 2077 2:21 plasma rifle v0.19
338. marko 2056 2:11 machine gun v0.19
339. galhui 2055 2:09 plasma gun v0.19
340. geff 2040 2:01 machine gun v0.19
341. admenik 2030 2:07 machine gun v0.19
342. alphaplanet 2028 2:10 plasma gun v0.19
343. mmx 2012 1:49 machine gun v0.19
344. allie 2004 1:50 machine gun v0.19
345. dux 1997 2:06 plasma gun v0.19
346. smb 1996 2:13 machine gun v0.19
347. 1111 1985 1:54 machine gun v0.19
348. vladermakov 1981 1:56 plasma gun v0.19
349. solo 1932 2:03 plasma gun v0.19
350. julien 1908 1:34 plasma gun v0.19
351. snm 1898 1:58 plasma rifle v0.19
352. jhjlfcy 1877 1:55 plasma gun v0.19
353. 33 1848 1:55 plasma gun v0.19
354. georgiy 1847 1:56 machine gun v0.19
355. demon 1825 1:53 shotgun v0.19
356. adadasfsdfsvdgs 1809 1:56 machine gun v0.19
357. jl 1806 2:02 machine gun v0.19
358. mesakh 1802 2:10 machine gun v0.19
359. rick vega 1787 2:00 machine gun v0.19
360. vibraxy 1768 2:04 plasma gun v0.19
361. manieks 1768 2:03 shotgun v0.19
362. shiny 1767 1:48 shotgun v0.19
363. matek 1767 1:38 machine gun v0.19
364. sir vice 1756 1:45 plasma gun v0.19
365. suchenz kjhk 1750 2:18 shotgun v0.19
366. 123 1708 2:25 shotgun v0.19
367. debrysis 1704 1:37 machine gun v0.19
368. a 1692 1:49 machine gun v0.19
369. tront 1689 2:00 shotgun v0.19
370. lukasz 1679 1:59 shotgun v0.19
371. vein 1651 1:40 machine gun v0.19
372. gracjan 1626 1:56 machine gun v0.19
373. gargul 1623 1:30 machine gun v0.19
374. vitor 1616 1:50 machine gun v0.19
375. cosmos 1607 2:02 machine gun v0.19
376. unnamed..%%%%%% 1583 1:35 shotgun v0.19
377. unnamedyoy 1562 1:45 machine gun v0.19
378. strax 1558 2:01 shotgun v0.19
379. yz 1555 1:58 shotgun v0.19
380. baalberith 1546 1:28 shotgun v0.19
381. maciek 1539 1:39 shotgun v0.19
382. maciek 1539 1:39 shotgun v0.19
383. lumiere 1502 1:25 plasma gun v0.19
384. dimas 1499 1:55 plasma gun v0.19
385. setg 1480 1:29 machine gun v0.19
386. kunfulie 1477 1:15 machine gun v0.19
387. x27 1477 1:20 shotgun v0.19
388. suchenzdominiks 1467 1:25 machine gun v0.19
389. serega 1463 1:13 machine gun v0.19
390. neckr 1444 1:25 plasma gun v0.19
391. unnamed{ 1443 2:01 plasma gun v0.19
392. nadav 1413 1:54 machine gun v0.19
393. catalin 1410 1:59 shotgun v0.19
394. big 1410 1:25 machine gun v0.19
395. legia 1395 1:26 shotgun v0.19
396. bio 1324 1:22 machine gun v0.19
397. artipel 1316 1:28 machine gun v0.19
398. juho 1302 1:37 machine gun v0.19
399. kamireel 1243 1:34 plasma gun v0.19
400. freyjaschosen 1213 1:24 machine gun v0.19
401. sektorx 1192 1:23 machine gun v0.19
402. eminem 1182 1:32 machine gun v0.19
403. suchenzff 1177 1:12 machine gun v0.19
404. unnamed((((( 1165 1:32 plasma gun v0.19
405. e53e 1163 1:26 machine gun v0.19
406. adolf 1139 1:20 machine gun v0.19
407. kacpres 1103 0:33 shotgun v0.19
408. murad 1079 1:07 shotgun v0.19
409. suchenzhvjngcv 967 0:54 plasma gun v0.19
410. isay 945 1:03 shotgun v0.19
411. dominik 918 1:25 plasma gun v0.19
412. bartek 911 0:41 shotgun v0.19
413. valle 892 1:13 shotgun v0.19
414. sas 862 1:03 shotgun v0.19
415. alter ego 835 1:06 machine gun v0.19
416. suchenz m 828 1:16 shotgun v0.19
417. adidas 821 1:14 machine gun v0.19
418. ereytffhfhfhgfh 810 1:14 plasma gun v0.19
419. grzegorz 799 1:06 shotgun v0.19
420. suchenz 796 0:39 shotgun v0.19
421. rufel 794 1:04 plasma gun v0.19
422. ola 779 1:16 shotgun v0.19
423. gawrisz 723 1:15 machine gun v0.19
424. suchenz.# 710 0:43 machine gun v0.19
425. arnold 710 0:39 machine gun v0.19
426. erdrick 642 0:51 machine gun v0.19
427. unnamed y% 602 0:39 shotgun v0.19
428. unnamed(((% h 584 0:31 machine gun v0.19
429. orel7 578 0:54 shotgun v0.19
430. unnamed%((((((( 568 0:27 machine gun v0.19
431. 2d 546 0:27 machine gun v0.19
432. kalina 540 0:38 machine gun v0.19
433. suchenzfftff 522 0:28 plasma gun v0.19
434. unnamedcxvc 516 0:38 machine gun v0.19
435. suchenzvf 516 0:40 shotgun v0.19
436. suchenzi8261[ [ 491 0:36 machine gun v0.19
437. suchenzs 455 0:36 shotgun v0.19
438. unnamedllmarek 455 0:35 machine gun v0.19
439. bl 445 0:22 plasma gun v0.19
440. pawel 413 0:24 machine gun v0.19
441. unnamed 382 0:30 plasma gun v0.19
442. miki 367 0:19 machine gun v0.19
443. marcin(% 354 0:28 machine gun v0.19
444. unnamed( 327 0:49 shotgun v0.19
445. suchenzkkkkkkkk 229 0:28 machine gun v0.19
446. suchenzfdddddd 177 0:17 machine gun v0.19
447. adi 162 0:16 machine gun v0.19
448. suc 160 0:14 machine gun v0.19
449. suchenz.bomba 160 0:20 shotgun v0.19
450. maks 139 0:13 machine gun v0.19
451. unnamed(ds 122 0:13 machine gun v0.19
452. unnamed((vn 113 0:13 machine gun v0.19
453. lcf 109 0:13 machine gun v0.19
454. piotrek 103 0:13 machine gun v0.19
455. suchenzgfs 98 0:14 machine gun v0.19
456. gangstar 97 0:18 machine gun v0.19
457. unnamed(((( 83 0:13 machine gun v0.19
458. kajtek 76 0:09 machine gun v0.19
459. unnamed(((( 37 0:17 machine gun v0.19
460. rike 7 0:03 machine gun v0.19
461. jodi 1 0:01 machine gun v0.19