1. accident

name scores time favorite weapon version
1. szaumix 35380 14:21 neonation v0.19
2. exconfessor 31101 11:25 berserk rockets v0.19
3. raf 28356 12:32 neonation v0.19
4. tomekbedzin 27042 12:08 neonation v0.19
5. katzh 24271 10:54 neonation v0.19
6. kotekmaciek 17157 10:30 igniter v0.19
7. marcin 15161 6:52 neonation v0.19
8. hawk 15083 6:44 neonation v0.19
9. norton 14458 6:48 igniter v0.19
10. orkin 14073 9:10 igniter v0.19
11. basil 11998 6:15 igniter v0.19
12. gritz 11657 6:28 neonation v0.19
13. waylander 11602 6:14 neonation v0.19
14. seba 9997 4:56 berserk rockets v0.19
15. mihan 9453 4:50 plasma rifle v0.19
16. dei 9397 5:46 igniter v0.19
17. somebody 9302 5:04 igniter v0.19
18. slayt 9141 5:32 igniter v0.19
19. wav 8766 5:11 igniter v0.19
20. wasser1hp 8487 5:05 plasma rifle v0.19
21. djud 8321 4:44 berserk rockets v0.19
22. 911joe 8237 4:45 igniter v0.19
23. sergo 8191 5:46 igniter v0.19
24. bartf 8167 4:48 sniper rifle v0.19
25. scorpion 8115 4:40 igniter v0.19
26. jung gi 7947 5:18 igniter v0.19
27. moonstyle 7905 4:38 plasma gun v0.19
28. spam 7896 4:46 igniter v0.19
29. danik 7884 5:34 igniter v0.19
30. alphard 7843 5:23 igniter v0.19
31. saliva 7713 4:36 sniper rifle v0.19
32. aviad 7575 4:27 berserk rockets v0.19
33. dreamkilled 7547 5:45 igniter v0.19
34. legolas 7529 4:16 plasma rifle v0.19
35. ndm 7508 4:24 igniter v0.19
36. virus777nod 7504 4:20 minigun v0.19
37. kelvin 7433 4:34 igniter v0.19
38. mix 7419 5:15 minigun v0.19
39. sergant 7402 4:29 plasma rifle v0.19
40. eblo 7400 4:46 machine gun v0.19
41. illumitron 7325 4:30 berserk rockets v0.19
42. ravrik soul 7291 4:46 igniter v0.19
43. nechin 7284 4:36 berserk rockets v0.19
44. leon 7243 4:30 plasma rifle v0.19
45. il 7239 4:53 igniter v0.19
46. noboya 7212 4:42 flamethrower v0.19
47. blackseptember 7211 5:08 shotgun v0.19
48. gi jos 7205 4:13 minigun v0.19
49. ggnore 7159 4:34 igniter v0.19
50. pos 7091 4:29 igniter v0.19
51. nereal 7059 4:29 minigun v0.19
52. rav1908 7054 4:42 machine gun v0.19
53. guy 7033 4:14 igniter v0.19
54. luebo 7019 4:45 igniter v0.19
55. dragondarkflame 6992 4:26 minigun v0.19
56. unnamed[ 6957 4:13 berserk rockets v0.19
57. lucas 6938 4:27 machine gun v0.19
58. asaass 6889 4:20 machine gun v0.19
59. bartek525 6846 4:27 sniper rifle v0.19
60. trex 6839 4:59 machine gun v0.19
61. mo0 6816 4:31 berserk rockets v0.19
62. toha 6772 4:40 machine gun v0.19
63. nihohit 6760 4:27 igniter v0.19
64. jansku 6719 4:22 berserk rockets v0.19
65. vvv 6714 4:32 sniper rifle v0.19
66. sosiska 6695 3:44 machine gun v0.19
67. miha 6658 4:10 berserk rockets v0.19
68. evan 6638 4:23 igniter v0.19
69. miotacz 6629 4:08 plasma rifle v0.19
70. fr3styl 6579 4:45 minigun v0.19
71. stefan 6579 4:30 minigun v0.19
72. maxim 6563 4:23 igniter v0.19
73. greysk 6548 4:25 berserk rockets v0.19
74. kvas 6518 4:37 minigun v0.19
75. unnamedadasda 6466 4:14 berserk rockets v0.19
76. zyend 6463 4:26 igniter v0.19
77. drpaul 6401 4:34 igniter v0.19
78. itachi 6390 3:59 minigun v0.19
79. nicolas cheynut 6385 4:28 igniter v0.19
80. lastbreath 6377 4:16 berserk rockets v0.19
81. 6346 4:11 berserk rockets v0.19
82. artful 6298 4:31 minigun v0.19
83. nimic 6295 4:20 igniter v0.19
84. mrorbita 6286 4:49 shotgun v0.19
85. krzysztof 6280 4:40 minigun v0.19
86. nate 6196 4:22 plasma rifle v0.19
87. kenneth 6189 4:33 igniter v0.19
88. unnamed( 6170 4:05 igniter v0.19
89. razoresp 6168 3:40 igniter v0.19
90. crocblanc 6147 4:21 rocket launcher v0.19
91. unnamed(( 6140 4:22 minigun v0.19
92. pititi 6127 4:26 berserk rockets v0.19
93. nolira 6097 3:42 igniter v0.19
94. raven 6088 4:35 minigun v0.19
95. me 6054 4:19 berserk rockets v0.19
96. me 6054 4:19 berserk rockets v0.19
97. gargul 6044 4:15 plasma rifle v0.19
98. marius 6034 4:24 shotgun v0.19
99. murixon 5963 4:25 igniter v0.19
100. luk jj 5936 4:24 machine gun v0.19
101. yaroslav 5922 4:18 plasma rifle v0.19
102. 713 5915 4:46 sniper rifle v0.19
103. tom 5897 4:26 flamethrower v0.19
104. tadej 5885 4:26 shotgun v0.19
105. genokiller 5884 4:15 berserk rockets v0.19
106. kurman 5869 4:19 minigun v0.19
107. chandrose 5867 4:34 igniter v0.19
108. centur 5867 4:16 machine gun v0.19
109. jeynkey 5861 4:20 igniter v0.19
110. void 5853 4:31 igniter v0.19
111. ron 5840 4:18 minigun v0.19
112. maximus 5832 4:22 rocket launcher v0.19
113. undertaker 5829 4:32 igniter v0.19
114. egor 5820 4:16 berserk rockets v0.19
115. marat 5703 4:25 rocket launcher v0.19
116. simon 5698 4:27 berserk rockets v0.19
117. adam 5693 4:34 flamethrower v0.19
118. dima 5667 4:29 plasma rifle v0.19
119. pandac 5664 4:35 plasma rifle v0.19
120. unnameds 5618 5:03 igniter v0.19
121. danuha 5600 4:36 igniter v0.19
122. pblack 5536 4:33 machine gun v0.19
123. barahn 5420 4:30 igniter v0.19
124. pavel 4992 4:09 flamethrower v0.19
125. cccy 4992 3:52 igniter v0.19
126. alito 4925 3:57 minigun v0.19
127. tomoya 4907 3:41 igniter v0.19
128. moty 4900 3:45 igniter v0.19
129. eryk 4897 3:22 minigun v0.19
130. 15 4868 3:43 igniter v0.19
131. emma0 4809 3:58 plasma gun v0.19
132. blade 4798 3:23 plasma rifle v0.19
133. unnamed(%(%(( 4770 3:42 plasma gun v0.19
134. mac 4767 4:04 minigun v0.19
135. wenoush 4737 3:48 minigun v0.19
136. auto 4702 4:21 flamethrower v0.19
137. unname 4687 3:47 rocket launcher v0.19
138. gerard 4663 3:48 minigun v0.19
139. 123 4658 3:46 minigun v0.19
140. stern 4644 3:29 rocket launcher v0.19
141. jjl 4644 4:04 igniter v0.19
142. unknown 4626 3:49 plasma rifle v0.19
143. lasse 4603 3:51 minigun v0.19
144. maxach 4600 3:55 minigun v0.19
145. def old 4572 3:53 shotgun v0.19
146. omer 4551 3:59 flamethrower v0.19
147. ktall 4527 3:49 flamethrower v0.19
148. qwerty 4523 3:22 shotgun v0.19
149. blueshefox 4522 3:48 igniter v0.19
150. corpsinhere 4521 3:47 flamethrower v0.19
151. pmd006 4506 3:44 machine gun v0.19
152. maxas 4489 3:59 machine gun v0.19
153. kind 4480 3:41 igniter v0.19
154. asdf 4449 3:46 flamethrower v0.19
155. edekxxx 4438 3:53 machine gun v0.19
156. nicosarah 4436 3:56 machine gun v0.19
157. bob 4418 3:47 igniter v0.19
158. haolu 4381 3:20 flamethrower v0.19
159. dubbermanio 4368 3:54 flamethrower v0.19
160. matty 4361 3:49 rocket launcher v0.19
161. suchenzsss 4345 3:47 plasma rifle v0.19
162. zerofamily 4300 3:43 igniter v0.19
163. suchenzplui 4299 4:18 igniter v0.19
164. ash 4297 3:43 flamethrower v0.19
165. werton 4280 3:43 plasma gun v0.19
166. vitek 4279 3:46 igniter v0.19
167. dmitry 4269 3:27 minigun v0.19
168. squeazer 4246 3:48 igniter v0.19
169. krzychu 4235 3:43 berserk rockets v0.19
170. czester 4218 3:55 machine gun v0.19
171. great game 4197 3:43 machine gun v0.19
172. kapi 4189 3:15 minigun v0.19
173. kapi 4189 3:15 minigun v0.19
174. tod 4186 3:19 minigun v0.19
175. unnamedjkjljklj 4184 3:45 flamethrower v0.19
176. axis 4180 3:49 igniter v0.19
177. lol 4171 3:54 minigun v0.19
178. unnamedmiki 4159 3:38 rocket launcher v0.19
179. nbxjfja 4147 3:14 flamethrower v0.19
180. soshial 4124 3:23 shotgun v0.19
181. kacpres 4119 3:21 machine gun v0.19
182. hboe 4118 3:27 machine gun v0.19
183. dipus 4109 3:11 shotgun v0.19
184. paja 4096 3:11 shotgun v0.19
185. kris 4081 4:04 igniter v0.19
186. hubi 4054 3:41 flamethrower v0.19
187. kk 4048 4:04 sniper rifle v0.19
188. suchenz hcfg 4038 2:54 shotgun v0.19
189. bartek 4011 3:21 igniter v0.19
190. jovan 3998 3:30 plasma rifle v0.19
191. gypak 3989 3:42 igniter v0.19
192. creo 3972 3:47 igniter v0.19
193. greedlaze 3970 3:48 igniter v0.19
194. shes 3949 3:43 flamethrower v0.19
195. kullx 3843 3:42 machine gun v0.19
196. dark liquidus 3836 3:20 shotgun v0.19
197. sebastek15 3832 4:06 plasma rifle v0.19
198. mateusz 3809 3:46 minigun v0.19
199. adrcoolo 3796 3:29 flamethrower v0.19
200. floop 3790 3:04 machine gun v0.19
201. insomnia20 3785 3:29 minigun v0.19
202. rhombus 3781 3:17 flamethrower v0.19
203. jodi 3749 3:25 machine gun v0.19
204. xzajacx 3749 3:46 igniter v0.19
205. rymex 3746 3:19 plasma gun v0.19
206. joegreen 3740 2:57 igniter v0.19
207. bb 3712 3:20 machine gun v0.19
208. unnamed(((((%%% 3711 3:08 igniter v0.19
209. rg 3699 3:51 igniter v0.19
210. yuval 3691 3:11 igniter v0.19
211. drow 3688 3:50 flamethrower v0.19
212. drow 3688 3:50 flamethrower v0.19
213. unnamed((( 3681 3:27 plasma gun v0.19
214. suchenzad 3658 3:20 flamethrower v0.19
215. suchens 3613 3:24 machine gun v0.19
216. rav 3599 3:06 minigun v0.19
217. metroid48 3581 3:30 shotgun v0.19
218. mati 3580 3:25 rocket launcher v0.19
219. tibiatozycie 3542 3:27 machine gun v0.19
220. pendragon 3539 3:25 machine gun v0.19
221. lukahr 3535 3:03 minigun v0.19
222. piotrek 3511 3:20 machine gun v0.19
223. lowgeci 3510 3:40 igniter v0.19
224. tobi 3498 3:48 flamethrower v0.19
225. unnamed11212 3472 3:20 machine gun v0.19
226. apemannen96 3454 3:36 minigun v0.19
227. krzysiek 3404 3:27 minigun v0.19
228. alkahest 3351 3:46 machine gun v0.19
229. jarek 3348 2:55 shotgun v0.19
230. darte 3251 2:34 machine gun v0.19
231. axe1 3243 2:52 plasma gun v0.19
232. set 3162 3:16 minigun v0.19
233. unnamedghd 3138 3:02 minigun v0.19
234. dante 3073 2:39 plasma gun v0.19
235. ruslan 3044 3:27 machine gun v0.19
236. xavi 2953 3:21 igniter v0.19
237. pedroo 2929 3:20 plasma gun v0.19
238. unhgflk 2924 3:01 machine gun v0.19
239. unnameddfdsfdds 2496 2:35 plasma gun v0.19
240. maly 2486 2:27 machine gun v0.19
241. bloodjek 2483 2:06 plasma gun v0.19
242. miike 2442 2:25 minigun v0.19
243. 0m3r 2427 2:27 machine gun v0.19
244. arek 2425 2:17 igniter v0.19
245. armaxis 2384 2:18 machine gun v0.19
246. yes 2361 2:24 machine gun v0.19
247. damian 2351 2:48 plasma gun v0.19
248. unnamedfsg 2343 2:42 machine gun v0.19
249. joshdawg 2328 2:01 machine gun v0.19
250. butcher 2322 2:10 flamethrower v0.19
251. butcher 2322 2:10 flamethrower v0.19
252. butcher 2322 2:10 flamethrower v0.19
253. suchenz m 2309 1:53 machine gun v0.19
254. wojtek 2305 2:29 plasma gun v0.19
255. rip 2289 2:27 minigun v0.19
256. gaen 2287 2:33 plasma gun v0.19
257. haroun 2281 2:08 shotgun v0.19
258. suchenzduahd 2274 3:00 flamethrower v0.19
259. suc 2269 2:40 machine gun v0.19
260. stevie 2261 2:25 machine gun v0.19
261. diaela 2246 2:28 minigun v0.19
262. pat 2244 2:19 shotgun v0.19
263. unnamed(((( 2239 2:02 shotgun v0.19
264. dominik 2135 2:27 plasma gun v0.19
265. unn 2128 2:18 machine gun v0.19
266. unn 2128 2:18 machine gun v0.19
267. unn 2128 2:18 machine gun v0.19
268. yougan 2126 2:03 plasma gun v0.19
269. joker 2112 2:39 flamethrower v0.19
270. tomek 2098 2:01 plasma gun v0.19
271. fudi 2078 2:11 machine gun v0.19
272. unnamed((((%%%% 2070 2:42 machine gun v0.19
273. vezn 2063 2:20 machine gun v0.19
274. szczurek 2050 2:14 plasma rifle v0.19
275. byzuka 2025 2:29 shotgun v0.19
276. mrbubblesquare 2022 1:58 machine gun v0.19
277. karus 1998 2:34 shotgun v0.19
278. karus 1998 2:34 shotgun v0.19
279. sajmus 1992 2:04 flamethrower v0.19
280. mihael 1926 2:31 minigun v0.19
281. damianbolt 1908 1:55 machine gun v0.19
282. idan 1902 1:57 machine gun v0.19
283. alyosha 1894 1:59 plasma gun v0.19
284. creative21rus 1861 2:06 machine gun v0.19
285. adi 1860 1:57 machine gun v0.19
286. mihalcempura 1848 1:56 machine gun v0.19
287. bibu 1822 2:10 shotgun v0.19
288. 1 1786 2:03 machine gun v0.19
289. suchenz 1785 1:59 plasma rifle v0.19
290. svm 1758 2:04 minigun v0.19
291. qwe 1711 2:01 minigun v0.19
292. lex 1683 1:56 plasma gun v0.19
293. beko 1681 1:45 plasma gun v0.19
294. lily awesemo 1678 2:06 machine gun v0.19
295. lujuren[[ 1669 2:08 machine gun v0.19
296. vere33 1662 1:51 shotgun v0.19
297. baka 1650 1:56 plasma gun v0.19
298. lukasz 1636 2:00 minigun v0.19
299. artipel 1615 1:54 machine gun v0.19
300. demoren 1609 1:54 shotgun v0.19
301. bio 1555 1:47 machine gun v0.19
302. ueah 1501 1:54 machine gun v0.19
303. vadya 1493 1:49 machine gun v0.19
304. devilss 1488 1:34 machine gun v0.19
305. rafal m 1402 1:53 plasma rifle v0.19
306. sk011 1359 2:02 machine gun v0.19
307. kamal 1334 1:54 machine gun v0.19
308. suchenz((%%%%% 1332 1:32 machine gun v0.19
309. wildshaman 1288 1:46 plasma gun v0.19
310. hexcsl 1287 1:28 machine gun v0.19
311. tony 1272 1:32 plasma gun v0.19
312. pignoufking 1257 1:52 machine gun v0.19
313. matbart((%%% 1229 1:48 shotgun v0.19
314. catalin 1218 1:35 machine gun v0.19
315. unnamed((((( 1214 2:01 shotgun v0.19
316. e53e 1171 1:37 shotgun v0.19
317. bl 1160 1:24 machine gun v0.19
318. gangstar 1145 1:26 machine gun v0.19
319. zeter 1140 1:25 plasma gun v0.19
320. ivar 1138 1:21 machine gun v0.19
321. unnamed((((%%% 1128 1:26 machine gun v0.19
322. nike 1124 1:01 machine gun v0.19
323. v0id 1112 1:24 machine gun v0.19
324. michal 1108 1:58 plasma gun v0.19
325. dmi3y 1092 1:06 machine gun v0.19
326. ola 1026 1:45 machine gun v0.19
327. suchenzgfs 1004 1:12 machine gun v0.19
328. kacper 990 1:30 machine gun v0.19
329. unnamedssswwwwa 989 1:01 plasma gun v0.19
330. kot 981 1:09 plasma gun v0.19
331. suchenz[ 967 1:15 machine gun v0.19
332. razgo 965 1:07 machine gun v0.19
333. boski 934 1:15 machine gun v0.19
334. suchenz [ 902 1:25 machine gun v0.19
335. kaper 882 1:00 machine gun v0.19
336. pawson 876 1:10 machine gun v0.19
337. dodo 862 0:37 machine gun v0.19
338. unnamed(fgh 854 1:00 machine gun v0.19
339. unnamed(((((((% 847 0:54 plasma gun v0.19
340. liomaoil 845 1:24 shotgun v0.19
341. djihad 817 1:17 shotgun v0.19
342. lich 772 1:14 machine gun v0.19
343. unnamed(%%%%%%( 724 0:50 plasma gun v0.19
344. hgt kiki 717 1:10 shotgun v0.19
345. hgt kiki 717 1:10 shotgun v0.19
346. kotminsier 714 0:52 machine gun v0.19
347. milosz 709 0:59 shotgun v0.19
348. unnamedfr 701 1:10 machine gun v0.19
349. yo 669 0:34 machine gun v0.19
350. yyb 666 1:11 plasma gun v0.19
351. demon 651 0:32 machine gun v0.19
352. kossak 651 0:41 plasma gun v0.19
353. jasio 642 0:59 machine gun v0.19
354. unnamed b 638 0:41 shotgun v0.19
355. suchenzs 579 0:59 plasma gun v0.19
356. h 571 0:57 machine gun v0.19
357. norbert 539 0:41 machine gun v0.19
358. suchenz%(%%((% 504 0:34 machine gun v0.19
359. hothead 448 0:29 machine gun v0.19
360. daniel 425 0:24 plasma gun v0.19
361. daniel 425 0:24 plasma gun v0.19
362. unnamed(((% 416 0:34 machine gun v0.19
363. oczy koobry 409 1:02 machine gun v0.19
364. kubus 398 0:28 machine gun v0.19
365. ereytffhfhfhgfh 392 0:30 machine gun v0.19
366. shaman 383 0:26 machine gun v0.19
367. lesta 380 0:24 machine gun v0.19
368. manekin 359 0:30 machine gun v0.19
369. albina komrad 349 0:37 machine gun v0.19
370. suchenz(( 336 0:26 machine gun v0.19
371. xziom 324 0:22 machine gun v0.19
372. slawek 316 0:28 machine gun v0.19
373. azerty 289 0:28 shotgun v0.19
374. mariann 286 0:34 machine gun v0.19
375. grinya 283 0:24 machine gun v0.19
376. vitor 254 0:28 machine gun v0.19
377. zimoby 227 0:23 machine gun v0.19
378. wies 191 0:21 machine gun v0.19
379. fafik 180 0:24 machine gun v0.19
380. kamil 122 0:14 machine gun v0.19
381. kamil 122 0:14 machine gun v0.19
382. spider 113 0:14 machine gun v0.19
383. suchenzsddd 108 0:15 machine gun v0.19
384. suchenzsddd 108 0:15 machine gun v0.19
385. unnamed 102 0:14 machine gun v0.19
386. sawin 99 0:13 machine gun v0.19
387. unnamehkkh 95 0:14 machine gun v0.19
388. tbula 90 0:15 machine gun v0.19
389. tati6 83 0:15 machine gun v0.19
390. szymon 82 0:14 machine gun v0.19
391. suchenzfts 72 0:14 machine gun v0.19
392. suchenzjseiiiii 68 0:14 machine gun v0.19
393. suchenz mkkmjj 66 0:25 machine gun v0.19
394. vcbvdghgdvdvdv 59 0:14 machine gun v0.19
395. suchenz[ kuba 58 0:14 machine gun v0.19
396. jarek 37 0:15 machine gun v0.19
397. zz 36 0:19 machine gun v0.19
398. zz 36 0:19 machine gun v0.19
399. hazed 29 0:14 machine gun v0.19